[Αναζήτηση ] [Αλφαβητικός Κατάλογος Όρων ] [Πληροφορίες ] [Ώρα Συστήματος ] [Προτάσεις ] [Page in English ]


Θέματα Βοήθειας


Κατάλογος Εργασιών.
Έυρεση Όρου ή Συντμήσεως.
Παράμετροι Αναζήτησης.
Συναφής Αναζήτηση με την χρήση Ειδικών Χαρακτήρων.
Διαχείριση της σελίδας Αποτελεσματών Αναζήτησης.
Διαχείρηση πληκτροθήκης καθοδήγησης.


Κατάλογος ΕργασιώνΑπό τον Κατάλογο Εργασιών μπορούμε να ...


... Αναζητήσουμε ένα άγνωστο Όρο ή Σύντμηση.

... Δούμε τον Αλφαβητικό κατάλογο με τις υπάρχουσες λέξεις ή Συντμήσεις.

... Δούμε την Σελίδα Βοήθειας

... Δούμε πληροφορίες σχετικές με αυτή την εργασία.

Θέματα Βοήθειας


Έυρεση Όρου ή Συντμήσεως.Για να βρούμε με την βοήθεια του λεξικού μια άγνωστη λέξη ή σύντμηση, ακολουθούμε τα εξής βήματα:


Βήμα 1ο: Προσδιορίζουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει η άγνωστη λέξη.
Αναζήτηση .........:
Βήμα 2ο: Συμπληρώνουμε το πεδίο με την άγνωστη λέξη γραμμένη στη σωστή γλώσσα.
Η λέξη μπορεί να γραφεί με κεφαλαία ή πεζά γράμματα.Άγνωστη Λέξη :


Βήμα 3ο: Διαλέγουμε Λεξικό.

Παρακαλώ διαλέξτε λεξικό :


Ελληνικό σε Αγγλικό. Αγγλικό σε Ελληνικό.
Βήμα 4ο: Μετά την ενημέρωση του πεδίου, για να ξεκινήσει η αναζήτηση της λέξης.
πατάμε το πλήκτρο "Αναζήτηση".


Θέματα Βοήθειας


Παράμετροι αναζήτησης.
Στην αίτηση για αναζήτηση όρου ή συντμήσεως, υπάρχουν δύο παράμετροι.
Η Συναφής αναζήτηση και ο Μέγιστος Αριθμός ταιριασμάτων.
Συναφής Αναζήτηση : Ναι. Οχι.

Μέγιστος Aριθμός Ταιριασμάτων :

Αν ζητηθεί η Συναφής Αναζήτηση, το Λεξικό θα ψάξει για όρους του που περιέχουν
την δοσμένη συμβολοσειρά.Ο αριθμός των όρων που θα τυπώθει στην οθόνη μας,
μετά την αναζήτηση ορίζεται από τον αριθμό που αντιστοιχεί στον Μέγιστο Αριθμό ταιριασμάτων.


Θέματα Βοήθειας


Συναφής Αναζήτηση με την χρήση Ειδικών Χαρακτήρων.
Με την συμπλήρωση της αίτησης για τη εύρεση ενός όρου ή μιας σύντμησης,
πατώντας το πλήκτρο Seek, ενεργοποιείται μια σειρά από μηχανισμούς που επιδρούν
πάνω στην δοσμένη συμβολοσειρά. Σκοπός των μηχανισμών αυτών είναι η επιτυχής εύρεση του
ζητούμενου όρου, ακόμη και αν δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες για αυτόν, αλλά
ορισμένες από αυτές όπως το πρώτο ή το τελευταίο γράμμα, την αρχή ή κάποιο κομμάτι του.
Η ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτών γίνεται με την βοήθεια ειδικών χαρακτήρων που εισάγουμε
στην συμβολοσειρά αναζήτησης.

Οι χαρακτήρες αυτοί είναι:

α) Οι αγκύλες [,].
β) Ο μπαλαντέρ *.
γ) Τα σύμβολα "μεγαλύτερο από " και "μικρότερο από ".

Θέματα Βοήθειας

Αναζήτηση με την βοήθεια των αγκύλων [,].

Οι αγκύλες ενεργοποιούν τον μηχανισμό που επιτρέπει την εύρεση των όρων που περιέχουν την
συμβολοσειρά που περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών.

Για παράδειγμα αν εισάγουμε στην αίτηση την έκφραση :το Λεξικό θα :

α) Αναζητήσει αν υπάρχει ο όρος "daname".
β) Επιστρέψει όρους του Λεξικού που περιέχουν τα [da] ΚΑΙ [name].
όπως ο όρος "data name".

Σημείωση:Σε κάθε αναζήτηση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι 12
ζευγάρια από αγκύλες.

Θέματα Βοήθειας

Αναζήτηση με την βοήθεια του μπαλαντέρ *.

Η χρήση του μπαλαντέρ είναι απαραίτητη, όταν δεν γνωρίζουμε κάποια
από τα γράμματα ενός όρου αλλά γνωρίζουμε την θέση τους στον όρο.

Για παράδειγμα αν εισάγουμε στην αίτηση την έκφραση :το Λεξικό θα :

α) Αναζητήσει αν υπάρχει ο όρος "int".
β) Επιστρέψει όρους του Λεξικού που τα 3 πρώτα γράμματά τους είναι τα i,n,t.
όπως οι όροι "integer", "integer arithmetic".

Θέματα Βοήθειας

Αναζήτηση με την βοήθεια των χαρακτήρων "μεγαλύτερο από" και "μικρότερο από".

Οι δύο ειδικοί αυτοί χαρακτήρες χρησιμοποιούνται αν θέλουμε να αναζητήσουμε όρους
με βάση το πρώτο ή το τελευταίο τους γράμμα.

Για παράδειγμα αν εισάγουμε στην αίτηση την έκφραση :το Λεξικό θα :

α) Αναζητήσει αν υπάρχει ο όρος "i".
β) Επιστρέψει όρους του Λεξικού που αρχίζουν από "i" .

Αν εισάγουμε στην αίτηση την έκφραση :το Λεξικό θα :

α) Αναζητήσει αν υπάρχει ο όρος "integer".
β) Επιστρέψει όρους του Λεξικού που τελειώνουν σε "r" .Θέματα Βοήθειας


Διαχείριση της σελίδας Αποτελεσματών Αναζήτησης.
Μετά απο την επιτυχή αναζήτηση ενός Όρου ή συντμήσης στη οθόνη εμφανίζεται


η σελίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων.Στη σελίδα αυτή υπάρχουν τα πλήκτραμε τα οποία μπορούμε να κινηθούμε μέσα στη βάση δεδομένων του λεξικού.

Έτσι μπορείτε να πάτε στην αρχή και στο τέλος της βάσης, καθώς
και να δούμε την προηγούμενη και την επόμενη εγγραφή. Τέλος πατώντας
το πλήκτρο Reload επαναλαμβάνεται η τελευταία επιτυχής αναζήτηση.


Θέματα Βοήθειας


Διαχείρηση πληκτροθήκης καθοδήγησης.Στο τέλος της κάθε σελίδας του λεξικού υπάρχει η πληκτροθήκη καθοδήγησης.:
Κάθε πλήκτρο αυτής διευκολύνει την κίνησή μας μέσα στο Λεξικό
μια και μπορούμε να δούμε την επόμενη και προηγούμενη σελίδα, την
Σελίδα Βοήθειας, καθώς και να καλέσουμε την αντίστοιχη σελίδα
στα Αγγλικά.


Θέματα Βοήθειας
Καλή Επιτυχία
Εαν έχετε απορίες, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με το Λεξικό Όρων Πληροφορικής παρακαλούμε @teipir.gr
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων - ΤΕΙ Πειραιά.
Info Lex:Λεξικό Όρων Πληροφορικής - TEI Πειραιά 1996