Είστε ο ος επισκέπτης του Λεξικού.


Εαν έχετε απορίες, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με το Λεξικό Όρων Πληροφορικής παρακαλούμε ταχυδρομήστε τις στη διεύθυνση zchris@teipir.gr
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων - ΤΕΙ Πειραία.
Info Lex:Λεξικό Όρων Πληροφορικής - TEI Πειραία 1996