[Αναζήτηση ] [Αλφαβητικός Κατάλογος Όρων ] [Σελίδα Βοήθειας ] [Ώρα Συστήματος ] [Προτάσεις ] [Page in English ]


Πτυχιακή Εργασία

...Θέμα :


Λεξικό Ορολογίας Πληροφορικής

...Σπουδαστές :

Ζερβός Χρήστος
Διεύθυνση
zchris@teipir.gr


Παπασπυριδάκος Σπύρος
Διεύθυνση
******@teipir.gr


...Εισηγητής :
Δρ. Α. Κοσσίδας
Διεύθυνση
akossid@teipir.grΣχετικά με την Πτυχιακή Εργασία :

Το Λεξικό Ορολογίας Πληροφορικής κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο Επικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά την περίοδο από Ιανουάριο εως Απρίλιο 1996.

Η υλοποίησή του έγινε στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 'Πλάτων' ( SUN Spark Station LX ) και 'Φρύνη' ( Silicon Graphics Indy ) του Εργαστηρίου.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον εισηγητή της πτυχιακής εργασίας, Καθηγητή Πληροφορικής Δρ. Απόστολο Κοσσίδα
για τις πολύτιμες συμβουλές του, τον Καθηγητή Πληροφορικής Δρ. Σωτήρη Λεβέντη υπεύθυνο του εργαστηρίου για τις διευκολύνσεις και παρατηρήσεις του κατά την διάρκεια της υλοποίησης του Λεξικού και τους σπουδαστές Μανώλη Λιόσση, Αμαλία Τραυλού και Παπαδάτο Κώστα για την πολύτιμη βοήθειά τους.Βιβλιογραφία :

- The ESSENTIALS of C++ : David Hunter,Ph.D. ( Εκδ. Research & Education Association ).
- Δομές Δεδομένων : Μανωλόπουλος Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ ( Εκδ. ART of TEXT ).
- Solaris 2.3 System Administation Manuals : SunSoft.
- IRIX 5.3 System Administation Manuals : Silicon Graphics.

- WWW Servers : Εγκατάσταση - Διαχείρηση και Εφαρμογές : Ζωγράφος Μηνάς ( Πτυχιακή Εργασία 1995 ).
- Χάρτης της Αθήνας ( Geographic Information Systems in World Wide Web) : Αμαλία Τραυλού - Παπαδάτος Κώστας ( Πτυχιακή Εργασία 1996 ).Ιστορικά Στοιχεία:

Λεξικό.

Κατάλογος ή συλλογή λέξεων μιας γλώσσας, μιας διαλέκτου ή καθορισμένης ύλης, διατεταγμένων κατά κάποια συγκεκριμένη τάξη - συνήθως αλφαβητική - και με την αντίστοιχη ερμηνεία στην ίδια ή σε άλλη γλώσσα.

Συνώνυμοι του λεξικού είναι οι όροι λεξιλόγιο και γλωσσάριο.Ο πρώτος χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για πίνακα ολιγαρίθμων σχετικά λέξεων, που καταχωρούνται χωρίς ερμηνεία ή οπωσδήποτε με ερμηνεία όχι εκτενή. Γλωσσάριο ονομάζεται το Λεξικό με λέξεις λίγο γνωστές, ιδιωματικές ή που έχουν περιπέσει σε αχρηστία.

Τα λεξικά διακρίνονται ανάλογα με τον επιδιοκόμενο σκοπό, σε "ερμηνευτικά" των λέξεων μιας γλώσσας ή μιας διαλέκτου σε άλλη, "ετυμολογικά", όταν υποδηλώνουν ειδικά την παραγωγή μιας λέξεως από μια άλλη ή την αναλογία μιας λέξεως με άλλες, "των συνωνύμων" όταν εξηγούν τις διαφορές μεταξύ λέξεων που έχουν κοινές σημασίες, "βιογραφικά" όταν αναφέρονται σε άτομα όλων των χωρών, ή μιας μόνο χώρας ή ένος καθορισμένου επαγγέλματος, "τεχνικά" μιας καθορισμένης ύλης, όπως Ιατρική, βοτανική ή τέχνη, κλπ. Υπάρχουν επίσης λεξικά που ονομάζονται ειδικότερα "εγκυκλοπαιδικά" και αναφέρονται σε όλους τους κλάδους της ανθρώπινης γνώσης. Το εγκυκλοπαιδικό λεξικό είναι εκείνο που προσφέρει πληροφορίες εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα και περικλύει επί πλέον το λεξικό μιας γλώσσας.

Αν και ο όρος λεξικό, με την σημερινή έννοια είναι μεταγενέστερος, το φιλολογικό είδος, η λεξικογραφία, εμφανίστηκε κατά την Αλεξανδρινή εποχή. Τοτε οι γραμματικοί και οί σχολιαστές των αρχαίων κειμένων - του Ομήρου κυρίως - συγκρότησαν τα πρώτα λεξικά της Αρχαίας Ελληνικής. Οι γνωστότεροι από τους λεξικογράφους είναι ο Ζηνόδοτος ο Εφέσιος (3ος π.Χ. αι.), ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος (3ος - 2ος π.Χ. αι.), ο Διδυμος ο Χαλκέντερος (1ος π.Χ. αι.), ο Αρποκρατίων (1ος μ.Χ. αι.), ο Πολυδεύκης (2ος μ.Χ. αι.), συγγραφέας του περίφημου Ονομαστικού, ο Φρύνιχος (2ος μ.Χ. αι.) κ.α.

Την παράδοση αυτή συνέχισαν οι Βυζαντινοί : ο Αλεξανδρινός Ησύχιος (5ος - 6ος μ.Χ αι.), ο Πατριάρχης Φώτιος (9ος αι.) και οι γνωστοί συντάκτες του λεξικού Σούδα (10ος αι.) και Μέγα Ετυμολογικόν (10ος αι.).

Από τις αρχές του περασμένου αιώνα έγιναν προσπάθειες για την σύνταξη ενός λεξικού όλης της Ελληνικής Γλώσσας ( αρχαίας , μεσαιωνικής, νεώτερης) με πολύ όμως μέτρια αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβεια του μέρους που αναφέρεται στην Μεσαιωνική και την νεώτερη Ελληνική γλώσσα.

Ενδεικτικά των γλωσσικών κατευθύνσεων που επικράτησαν κατα την σύσταση του Ελληνικού κράτους είναι τα λεξικογραφικά έργα του Σκαρλάτου Βυζαντίου Λεξικό της καθ' ημάς Ελληνικής διαλέκτου μεθερμηνευομένης εις το αρχαίον Ελληνικόν (1835) και του Στέφανου Κουμανούδη, Συναγωγή αθυσαύριστων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μεχρι των καθ' ημάς χρόνων (1900).

Πολύ λίγα μας είναι γνωστά για τα λεξικά της αρχαιότητος. Ξέρουμε ότι ό Ουαρίων ασχολήθηκε με την λεξικογραφία στο έργο του De lingua latina, και ότι ο γραμματικός Βέρριος Φλάκκος, που έζησε στη Ρώμη τον καιρό του Αυγούστου, έγραψε ένα λεξικό σε είκοσι βιβλία με τον τίτλο De verborum significatione. Ο Μεσαίωνας άφησε λίγα πράγματα, κυρίως φιλολογικά δοκίμια αρκετά ελλιπή.


Δείτε επίσης:

Athens Map - Geographic Information System In World Wide Web

WWW Search EnginesΕαν έχετε απορίες, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με το Λεξικό Όρων Πληροφορικής παρακαλούμε @teipir.gr
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων - ΤΕΙ Πειραιά.
Info Lex:Λεξικό Όρων Πληροφορικής - TEI Πειραιά 1996