Οι πληροφορίες του υπολογιστή του ECHO
ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.3.2 : Λεπτομέρειες πάνω στο πως να χρησιμοποιήσετε Λατινικούς εμπλουτισμένους χαρακτήρες

ΤΟΝΟΥΜΕΝΟΙ ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Οι χρήστες είναι σε θέση να προσπελάσσουν δύο ΒΔ του ECHO χρησιμοποιώντας τονισμένους ή "εμπλουτισμένους" ("rich") Λατινικούς χαρακτήρες. Οδηγίες αφορούσες :

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ

Οι ΒΔ που φιλοξενούνται από τον ECHO και αναπτύσσονται (implemented) με τονισμένους Λατινικούς χαρακτήρες ακολουθούν το υπόδειγμα (norm) ISO 8859-1. Αυτό το υπόδειγμα επιτρέπει να χρησιμοποιούνται "εμπλουτισμένοι" Λατινικοί χαρακτήρες (π.χ. εκείνοι που εμπεριέχουν τόνους) και "μη-εμπλουτισμένοι" Λατινικοί χαρακτήρες (π.χ. αυτοί που δεν εμπεριέχουν τόνους). Παρακάτω αναπτύσσεται ένα παράρτημα που δεικνύει ολόκληρο το υπόδειγμα ISO 8859-1.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το χρησιμοποιούμενο τερματικό θα πρέπει να είναι σε θέση να δέχεται "εμπλουτισμένους" Λατινικούς χαρακτήρες, και είναι προτιμιτέο να ακολουθεί τα ορισθέντα από το πρότυπο (standard) ISO 8859-1 υποδείγματα. Αν δεν είναι δυνατόν να αποκτήσετε (επιτύχετε) το ευρύ φάσμα των χαρακτήρων που είναι διαθέσιμοι χρησιμοποιώντας το ISO 8859-1, ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των αναρίθμητων (πολυάριθμων) υπαρχόντων στην αγορά τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων υπό τη μορφή "πινάκων μετατροπής" ("conversion tables"). Οι εν λόγω πίνακες κάνουν δυνατόν να μετατραπούν οι ISO 8859-1 χαρακτήρες στους εσωτερικούς κώδικες του τερματικού του χρήστη.

Δύο παραδείγματα υπαρχόντων προγραμμάτων :

 1. PC VIEW

  παραγώμενο από :

  SDC
  ΥΜΗΤΤΟΥ 99 ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΟΣ
  Τ.Κ. 116 33 ATHENS
  GREECE

  Τηλ : +30-(0)1-7521166
  Tlx : 216965

 2. IRIS220

  παραγώμενο από :

  IRISOFT RESEARCH
  AVENUE LOUISE 207, BOX 10
  B-1050 BRUSSELS
  BELGIUM

  Tel : +32-(0)2-6450908
  Fax : +32-(0)2-6464266

Αν είστε ενήμερος (έχετε υπ'όψιν σας) άλλων προγραμμάτων τα οποία επιτρέπουν τούτες τις λειτουργίες, παρακαλούμε ενημερώστε μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε άλλους χρήστες του ECHO.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Το τερματικό σας πρέπει να τεθεί ως ακολούθως :

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΔ) ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Μερικά αρχεία πληροφόρησης (info files) είναι διαθέσιμα με εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες. Οι ΒΔ EURODICAUTOM και TED είναι προς το παρόν οι μόνες διαθέσιμες ΒΔ που χρησιμοποιούν εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες.

Η ΒΔ EURODICAUTOM :

Αυτή η ΒΔ είναι διαθέσιμη δια μέσου ενός επιλογο-οδηγούμενου (menu-driven) συστήματος. Μπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας την ακόλουθη διαδικασία :

 1. Καλέστε το NUA (0270442125)
 2. Εισάγετε τον κωδικό αναγνώρισής σας (password)
 3. Επιλέξτε τη ΒΔ EURODICAUTOM (BASE EURODICAUTOM)
 4. Καλέστε την παραλλαγή με επιλογείο (menu version) (CALL EDIC)
 5. Ανακτήστε τις επιθυμητές πληροφορίες με εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες

Η ΒΔ TED :

 1. Καλέστε το NUA (0270442125)
 2. Εισάγετε τον κωδικό αναγνώρισής σας
 3. Επιλέξτε τη ΒΔ TED (BASE TEDA)
 4. Ανακτήστε τις επιθυμητές πληροφορίες με εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες στον τρόπο λειτουργίας (mode) CCL.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ :

H Διεύθυνση Χρήστη Δικτύου (Network User Address, NUA) που χρησιμοποιείτε ούτως ώστε να προσπελάσετε τον ECHO χρησιμοποιώντας εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες είναι : 0270442125. Η χρήση του NUA θα δώσει στο χρήστη πρόσβαση σε όλες τις ΒΔ του ECHO, συμπεριλαμβανομένων αυτών οι οποίες υπάρχουν ή θα υπάρξουν με εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες. Ο πρότερος (former) θα δεχθεί διάλογο με εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες. Οι ΒΔ οι οποίες δεν υπάρχουν με εμπλουτισμένους Λατινικούς χαρακτήρες δύνανται να ερωτηθούν κανονικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ISO 8859-1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Αυτό το υπόδειγμα ορίζει χαρακτήρες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετάδοση δεδομένων περιέχοντων "εμπλουτισμένους" Λατινικούς χαρακτήρες. Η δεκαδική τιμή και ο ορισμός εκάστου χαρακτήρα λεπτομερείται (is detailed) κατωτέρω :


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4 : Λίστα των σημείων επαφής με τα εθνικά PTT

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ PTT

>>> ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ :

 1. Για το Βέλγιο και τη Δανία
 2. Για τη Γαλλία και τη Φινλανδία
 3. Για τη Γερμανία και την Ελλάδα
 4. Για την Ιρλανδία και την Ιταλία
 5. Για το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τη Νορβηγία
 6. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ελβετία
 7. Για τη Σουηδία και την Αυστρία
 8. Για την Ισπανία και την Πορτογαλία
 9. Για όλα τα PTTs


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.1 : Στο Βέλγιο και στη Δανία


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.2 : Στη Γαλλία και στη Φινλανδία


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.3 : Στη Γερμανία και στην Ελλάδα


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.4 : Στην Ιρλανδία και στην Ιταλία


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.5 : Στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και στη Νορβηγία


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.6 : Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.7 : Στη Σουηδία και στην Αυστρία


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.8 : Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.8.4.9 : 'Ολα τα PTTs


ΕΠΙΛΟΓΗ 8 : Ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα (γραμματοκιβώτιο, mailbox)

Ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα (γραμματοκιβώτιο, mailbox)

 1. Για πληροφορίες σχετικά με τη γραμματοθυρίδα
 2. Για να στείλετε ένα μήνυμα
 3. Για να λάβετε ένα μήνυμα
 4. Για να διαγράψετε ένα μήνυμα


ΕΠΙΛΟΓΗ 8.1 : Πληροφορίες σχετικά με τη γραμματοθυρίδα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ, MAILBOX) ;

ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΑ ;

Ο σκοπός της ηλεκτρονικής γραμματοθυρίδας είναι να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ χρηστών και ECHO. Διευκολύνει ανταλλαγές πληροφοριών επιτρέποντας στο χρήστη να στείλει μηνύματα στον ECHO απευθείας από το τερματικό του/της.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

 1. Πληκτρολογήστε τη διαταγή της CCL 'MAIL GRIPS', ή συνδεθείτε στη γραμματοθυρίδα διαλέγοντας την επιλογή "γραμματοθυρίδα" στο κύριο επιλογείο (main menu) του ECHO.

  Το σύστημα θα αποκριθεί με :

   SUBJECT:
   :

 2. Πληκτρολογήστε τον τίτλο του μηνύματός σας και το πλήκτρο επιστροφής (return key) ή κάποιο ισοδύναμο πλήκτρο.

  Το σύστημα θα αποκριθεί με :

   PLEASE ENTER YOUR TEXT OR "END"
   :

 3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και περατώστε κάθε σας γραμμή με και πληκτρολογήστε END όταν το μήνυμά σας ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : όταν χρησιμοποιείτε κάποιον κοινώς (δημοσίως) διαθέσιμο κωδικό παρακαλώ σημειώστε ότι είναι αυτονόητο (ανάγκη, imperative) να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες του ονόματος και της διεύθυνσής σας στο μήνυμα της γραμματοθυρίδας σας ειδάλλως το γραφείο αρωγής (help desk) του ECHO δε θα είναι σε θέση να έρθει σε επικοινωνία με εσάς.


ΕΠΙΛΟΓΗ 8.2 : Αποστολή ενός μηνύματος

Η επιλογή αυτή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ αποστολή μηνύματος,ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο της εργασίας.


ΕΠΙΛΟΓΗ 8.3 : Λήψη ενός μηνύματος

Η επιλογή αυτή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ λήψη μηνύματος,ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο της εργασίας.


ΕΠΙΛΟΓΗ 8.4 : Διαγραφή ενός μηνύματος

Η επιλογή αυτή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ διαγραφή μηνύματος,ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο της εργασίας.


Για όσους επιθυμούν πλαίσια (frames)

Βέλος προς τα αριστερά
Προηγούμενη ιστοσελίδα
Βέλος προς τα δεξιά
Ακολουθούσα ιστοσελίδα
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (επόμενο τμήμα)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ενότητα της CCL)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας της εργασίας

Για όσους δεν επιθυμούν πλαίσια (frames)

Βέλος προς τα αριστερά
Προηγούμενη ιστοσελίδα
Βέλος προς τα δεξιά
Ακολουθούσα ιστοσελίδα
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (επόμενο τμήμα)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ενότητα της CCL)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας της εργασίας