ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Tμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝInfolex : Informatics Terminology Dictionary

English Page - Text Only ---Greek Page - Text Only


Είστε ο ος επισκέπτης του Λεξικού.

Choose the British Flag To See the Main Menu-Επιλέξτε την Ελληνική Σημαία για να εμφανιστεί ο Κατάλογος Επιλογών του Λεξικού.

Πτυχιακή Εργασία:


Σπουδαστές:.....Ζερβός Χρήστος, Παπασπυριδάκος Σπύρος

Εισηγητής:........Δρ. Απόστολος Κοσσίδας


For Better Results Use Netscape Version 2.0 And AboveΕαν έχετε απορίες, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με το Λεξικό Όρων Πληροφορικής παρακαλούμε ταχυδρομήστε τις στη διεύθυνση zchris@teipir.gr
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων - ΤΕΙ Πειραιά.
C++ Search Engines for Infolex : Copyright 1996 : Zervos Christos - Papaspyridakos Spyros


Last Compiled: April 4th 1996 : Zervos Christos - Papaspyridakos Spyros


Info Lex:Λεξικό Ορολογίας Πληροφορικής - TEI Πειραιά 1996