ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ1. Eξωτερική άποψη όπου δικρίνονται σπαράγματα τοιχογραφιών.
2.Έξωτερικη άποψη.
3. Εξωτερική άποψη από τη νότια πλευρά.
4. Γενική άποψη από το εσωτερικό του ναού.
5. Άποψη από το κτιστό τέμπλο .
6. Η Παναγία στο κτιστό τέμπλο του ναού.
7. Ο Χριστός στο κτιστό τέμπλο του ναού.
8. Γενική άποψη από τον τρούλο.
9. Τοιχογραφίες από το εσωτερικό του ναού.
10. Τοιχογραφίες από το εσωτερικό του ναού.
11. Τοιχογραφίες από το εσωτερικό του ναού.
12. Τοιχογραφίες από το εσωτερικό του ναού.
13. Τοιχογραφίες από το εσωτερικό του ναού.
14. Άποψη από την έξοδο του ναού.

back home forward