ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

1. Ξίφος και θήκη απο την επανάσταση του 1821.
2. Όπλο από την επανάσταση του 1821.
3. Όπλο από την επανάσταση του 1821.
4. Ξίφος και θήκη απο την επανάσταση του 1821.
5. Όπλα από την επανάσταση του 1821.
6. Όπλα από την επανάσταση του 1821.
7. Ξίφος και θήκη απο την επανάσταση του 1821.
8. Όπλο από την επανάσταση του 1821.
9. Όπλο από την επανάσταση του 1821.
10. Όπλο από την επανάσταση του 1821.
11. Σπαθί του 1821.
12. Ξίφος και θήκη απο την επανάσταση του 1821.
13. Μικρό όπλο του 1821.
14. Μικρό κομμένο στη μέση όπλο του 1821.
15. Μικρό όπλο του 1821.
16. Μικρό όπλο του 1821.
17. Βόμβα κομμένη στη μέση του 1821.
18. Το Ιερό Λάβαρο του 1821.

back home forward