ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΑΚΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ1. Καλωσόρισμα στον Καθολικό Ναό της σημερινής μονής.
2. Άποψη από την είσοδο του Καθολικού Ναού.
3. Γενική άποψη του τέμπλου.
4. Άποψη από το δεξιό ψαλτήρι , δεσποτικό , προσκυννητάρι
5. Γενική άποψη από την ανατολική πλευρά του Καθολικού Ναού.
6. Άποψη όπου φυλάσονται οι κάρες του Αγίου Φιλάρετου και του Αγίου Αλεξίου.
7. Διακρίνονται οι κάρες του Αγίου Φιλάρετου και του Αγίου Αλεξίου.
8. Άποψη από το τέμπλο του Καθολικού Ναού.
9. Η Παναγία και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου από το τέμπλο.
10. Διακρίνουμε το επάνω μέρος του τέμπλου στο εσωτερικό του ναού.
11. Ο τρούλος εσωτερικά.
12. Ο Παντοκράτωρ.
13. Εικόνα του Αγίου Γεράσιμου.
14. Εικόνα του Αγίου Σάββα. 15. Εικόνα του Αγίου Ευθυμίου.
16. Εικόνα από τον Καθολικό Ναό.
17. Εικόνα από τον Καθολικό Ναό.

back home forward