9.Πρωτόκολλο ARP


Σε παραπάνω παραγράφους έγινε μια συζήτητση για τη μορφή τωνIP datagrams στο Ethernet, όπου και είδαμε την επικεφαλίδα Ethernet και το checksum. Παρ όλα αυτά υπάρχει κάποιο κενό : δεν συζητήθηκε το πώς καταλαβαίνουμε ποιά Ethernet διεύθυνση θα χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε με μια συγκεκριμένη Internet διεύθυνση. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο για το σκοπό αυτό, που καλείται ARP (Adress resolution protocol) . (Σημειώστε, ότι το ARP δεν είναι ΙΡ πρωτόκολλο, που σημαίνει ότι τα ARP datagrams δεν έχουν ΙΡ επικεφαλλίδες). Υποθέστε ότι βρίσκεστε στο σύστημα 128.6.4.194 και θέλετε να συνδεθείτε στο σύστημα 128.6.4.7. Το σύστημά σας πρέπει πρώτα να επαληθεύσει ότι το 128.6.4.7 βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο κι έτσι να μπορεί απευθείας να μιλήσει μέσω Ethernet. Κατόπιν, θα κοιτάξει στον ARP πίνακά του για να δει αν το 128.6.4.7 γνωρίζει ήδη την Ethernet διεύθυνση. Αν ναι, την προσαρτεί στην επικeφαλίδα Ethernet και στέλνει το πακέτο. Ας υποθέσουμε όμως ότι αυτό το σύστημα δεν βρίσκεται στον ARP πίνακά του. Δεν υπάρχει τρόπος να σταλεί το πακέτο επειδή είναι απαραίτητη η Ethernet διεύθυνση. Έτσι, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο ARP για να στείλει μια αίτηση. Στην ουσία μια ARP αίτηση λέει ζητώ την Ethernet διεύθυνση γiα το 128.6.4.7. Όλα τα συστήματα ακούνε τις αιτήσεις ARP. Όταν ένα σύστημα καταλάβει ότι η αίτηση ARP απευθύνεται σ αυτό πρέπει να απαντήσει. Έτσι, το 128.6.4.7 θα δει την αίτηση και θα στείλει μια ARP απάντηση που λέει: το 128.6.4.7 αντιστοιχεί στο 8:0:20:1:56:34. (Οι Ethernet διευθύνσεις είναι των 48 bits δηλ. 6 octets. Οι διευθύνσεις αυτές χρησιμοποιούν από σύμβαση hex αρίθμηση και χωρίζονται με τη στίξη που μόλις είδαμε). Το σύστημά μας πρέπει να κρατήσει την πληροφορία αυτή στον ARP πίνακά του ώστε να τη χρησιμοποιεί απευθείας στο μέλλον. Σημειώστε ότι οι αιτήσεις ARP πρέπει να στέλνονται σαν broadcasts. Δεν υπάρχει τρόπος ώστε μια αίτηση ARP να σταλλεί απ ευθείας στο σωστό σύστημα. Αλλωστε ο λόγος που στέλνουμε την αίτηση ARP είναι ότι δεν γνωρίζουμε τη διεύθυνση Ethernet. Έτσι, χρησιμοποιείται μια διεύθυνση Ethernet με όλο άσσους, π.χ. ff:ff:ff:ff:ff:ff. Κάθε μηχανή στο Ethernet πρέπει από σύμβαση, να προσέχει τα πακέτα με τη διεύθυνση αυτή. Έτσι, όλα τα συστήματα βλέπουν όλες τις αιτήσεις ARP και εξετάζουν αν αναφέρoνται στη δική τους διεύθυνση. Αν ναι, ανταποκρίνονται, αν όχι, την αγνοούν. Σημειώστε ότι τα πακέτα των οποίων η IP διεύθυνση δηλώνει broadcast (π.χ. 255.255.255.255 ή 128.6.4.255), στέλνονται επίσης με μια Ethernet διεύθυνση που έχει όλο άσσους. | BACK TO TOPIC| |TABLE OF CONTENTS|