ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Επιστημονικός Συνεργάτης : Δρ. Χρήστος Βασιλόπουλος

1
Μετάβαση από το Χ.25
στην τεχνική FRAME RELAY
Η πτυχιακή σε PDF ...... Η πτυχιακή σε PPT 
Ο.Μ. μΥ
ΚΟΥΓΓΟΥΛΕΡΗΣ Τηλέμαχος - ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος
Ιουν. 1998 

2
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ - SDH
Η πτυχιακή σε PDF  
Ο.Μ. μΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Δημήτρης - ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ Θεοδώρα
Ιουν. 1999 

3
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Η πτυχιακή σε PDF ...... Η πτυχιακή σε PPT 
Ο.Μ. μΗ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ Εμμανουήλ - ΨΙΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος
Σεπτ. 1999 
Last modified :  Οκτώβριος 1999 by PeLAB