Οι κώδικες χωρών & περιοχών του ISO & άλλοι πίνακες
ΕΠΙΛΟΓΗ 1.6 : Λίστα των κωδικών των χωρών και των γλωσσών στον τρόπο λειτουργίας (mode) CCL

ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ISO

Ελληνική σημαία κυματιστή (γαλάζια) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής : στα Ελληνικά ο ISO ονομάζεται ΔΟΤ. Το ακρωνύμιο αυτό σημαίνει Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Στα Αγγλικά το αντίστοιχο αρκτικόλεξο είναι το ISO, το οποίο σημαίνει International Standardisation Organisation.
'Οπως είναι προφανές πρόκειται για τον αντίστοιχο του ΕΛΟΤ διεθνή οργανισμό. Υπενθυμίζεται ότι ΕΛΟΤ είναι η συντετμημένη ονομασία του ΕΛληνικού Οργανισμού Τυποποίησης.}

'Οταν χρησιμοποιείτε τη CCL, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε από ποια και σε ποια γλώσσα επιθυμείτε να ανακτήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Για αυτό, είναι απαραίτητοι κώδικες χωρών ή γλωσσών, π.χ. ενδεχομένως να επιθυμείτε να ανακτήσετε εγγραφές (records) όπου ο τίτλος της δημοσίευσης (TI) είναι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ARCHITECTURE), η γλώσσα της δημοσίευσης (LA) είναι Γαλλικά, και εξεδόθει (CY) στη Γαλλία. Για να το κάνετε αυτό θα έπρεπε να πληκτρολογήσετε τα ακόλουθα : F TI=ARCHITECTURE AND LA=FREN AND CY=FR).

>>> ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ :

  1. Για μια λίστα όλων των γλωσσικών κωδίκων
  2. Για μια λίστα των κωδίκων χωρών του ISO (δείτε τη σημείωση παρακάτω)

    Σημείωση : στον τρόπο λειτουργίας με CCL, η διερεύνηση μπορεί να περιοριστεί χρησιμοποιώντας τη διαταγή της CCL INFO ISO* , η οποία σας επιτρέπει να αποκτήσετε τον κώδικα του ISO για τις χώρες, των οποίων το όνομα αρχίζει από το προσδιορισμένο γράμμα. Το "*" φανερώνει το πρώτο γράμμα (πλην του Χ) της προς εύρεση χώρας.

    Ελληνική σημαία κυματιστή (γαλάζια) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής : δεν υπάρχει το INFO ISOX διότι δεν αρχίζει -στα Αγγλικά- κανένα από τα ονόματα χωρών από αυτό το γράμμα.}

    Ελληνική σημαία κυματιστή (γαλάζια) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής : όπως θα διαπιστώσεται αν διαλέξετε την επιλογή 2, γράφοντας "χώρες" οι προηγούμενες σημειώσεις εννοούν εκτός των κρατών, και περιοχές όπως π.χ. τα Βρετανικά νησιά του Ινδικού ωκεανού ή η Ανταρκτική.}


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.6.1 : Λίστα όλων των γλωσσικών κωδίκων

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ CCL

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής: μετά από τον πίνακα των γλωσσών ακολουθεί ένας ακόμη πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει εναλλακτικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά -έστω και σπανίως- σημειώνοντας όμως και την ονομασία που υπάρχει στον πρώτο κατάλογο.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής: μετά και από τον δεύτερο πίνακα ακολουθεί και ένας τρίτος περιέχων τα ονόματα των γλωσσών τα οποία δεν έχουν και μεγάλη συνάφεια στα Ελληνικά και στα Αγγλικά για τις περιπτώσεις που κάποιος δε γνωρίζει τις αντιστοιχίες.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής: οι πίνακες πλην του πρώτου, δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο Αγγλικό κείμενο.}

Πίνακας της Ελληνικής εκδοχής: εναλλακτικές ονομασίες γλωσσών στα Ελληνικά.

Πίνακας της Ελληνικής εκδοχής: ονομασίες γλωσσών μη συναφείς στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής: Αυτός ο κατάλογος υπάρχει για όσα άτομα δεν ξέρουν τις ονομασίες των γλωσσών στα Ελληνικά, αλλά στα Αγγλικά. Αν έψαχναν για περίπου ομόηχες λέξεις στις παρακάτω περιπτώσεις δε θα έβρισκαν τη γλώσσα που θα έψαχναν.}


ΕΠΙΛΟΓΗ 1.6.2 : Λίστα των κωδίκων χωρών του ISO

ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ISO ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση της Ελληνικής εκδοχής 1.1 : καμμία από τις παρακάτω σημειώσεις δεν υπάρχει στο Αγγλικό κείμενο. Είναι όλες σημειώσεις της Ελληνικής εκδοχής, το ίδιο ισχύει και για όλους τους πίνακες πλην του πρώτου.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 1.2 : εκτός των κρατών, στον αμέσως ακολουθούντα πίνακα συμπεριλαμβάνονται και περιοχές οι οποίες δε λογίζονται ως κράτη στον ΟΗΕ (όπως αποικίες, κτήσεις, υπερπόντια εδάφη, εξαρτώμενες χώρες, εξωτερικές περιοχές ή όπως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίζονται από τα κράτη των οποίων αποτελούν "ιδιοκτησία") ή ακόμη και περιοχές των οποίων η κατοχή από κάποιο κράτος δεν έχει διεθνώς αναγνωριστεί, όμως μερικές εξ αυτών συμμετέχουν ως μέλη σε άλλους διεθνής οργανισμούς όπως λ.χ. σε παγκόσμιες αθλητικές ομοσπονδίες. Τέτοιες περιοχές είναι η Ανταρκτική, η Αμερικανική Σαμόα, τα Βρετανικά νησιά του Ινδικού ωκεανού, το Μακάο, η Δυτική Σαχάρα, το Ανατολικό Τιμόρ, η Ταϊβάν κ.α.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 1.3 : όπως επίσης ενδεχομένως θα διαπιστώσετε ορισμένοι κώδικες του ISO δεν προέρχονται από τα Αγγλικά, αλλά από τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά κ.α όπως για π.χ ο κωδικός της Ακτής Ελεφαντοστού, η Γερμανία, ο Ισημερινός.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης να αναφερθεί ότι όχι και λίγοι κωδικοί θα μπορούσαν να προέρχονται από άνω της μιας γλώσσες όπως π.χ. ο κωδικός της Ελλάδας, ο οποίος θα μπορούσε να προέρχεται από τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, ενδεχομένως και από τα Ισπανικά ή τα Πορτογαλικά ή και από άλλες γλώσσες. Πάντως σίγουρα όχι από τα Ελληνικά.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 1.4 : στον παρακάτω πίνακα, στα ονόματα των χωρών έχει αφεθεί το όνομα της περιοχής, ενώ έχουν κοπεί οι λοιπές λέξεις του επίσημου ονόματος.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 1.5 : στον κατάλογο που έπεται ακολουθήθηκε η πεπατημένη των άλλων γλωσσών, δηλαδή όποια ονόματα μπορούσαν εύκολα να μεταφραστούν, μεταφράστηκαν. Κυρίως πρόκειται για περιοχές ή/και κράτη τα οποία φέρουν ονόματα Αγίων, ή άλλες προσδιοριστικές λέξεις όπως Ανατολικός,Δυτικός, Βόρειος, Νέος, Νότιος (σε οποιοδήποτε γένος) τα οποία είναι στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά κ.α όπως π.χ. ο 'Αγιος Βικέντιος, ο 'Αγιος Πέτρος, ο 'Αγιος Μαρίνος, η Αγία Λουκία, ο 'Αγιος Θωμάς αντίστοιχα.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 1.6 : στον παρόντα πίνακα οι προσδιορισμοί -όπως Αγιος, Ανατολικός, Βόρειος, Δυτικός, Νέος, Νότιος- (σε οποιοδήποτε γένος) βρίσκονται μπροστά από το όνομα της περιοχής.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 1.7 : ακολουθούν και άλλοι πίνακες, ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μη εύρεσης κάποιας περιοχής ή χώρας.}


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 2.1 : στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ονόματα με αμφισβητούμενη προφορά στα Ελληνικά, τότε κατεβλήθει προσπάθεια να βρεθεί και προτιμήθηκε -στον κυρίως πίνακα- η τοπική προφορά του ονόματος -ή όσο πιο κοντά σε αυτή μας επιτρέπουν οι ήχοι της Ελληνικής γλώσσας. Πάντως στον πίνακα των εναλλακτικών ονομασιών υπάρχουν και άλλες εκδοχές, αρκεί να μην ταιριάζουν πάρα πολύ με την αρχική π.χ. τα πρώτα 6 γράμματα να είναι ίδια.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 2.2 : παρόμοια περίπτωση αποτελούν και οι περιοχές που στο όνομά τους έχουν προσδιορισμό "ιδιοκτήτη" -όπως "Αμερικανικός", "Βρετανικός", "Γαλλικός", "Ολλανδικός" κ.α- σε οποιοδήποτε γένος. Στον πίνακα των εναλλακτικών ονομασιών θα βρείτε τις πιθανές περιπτώσεις διαφορετικού προσδιορισμού του ίδιου "ιδιοκτήτη" -εάν υπάρχουν διαφορετικά ονόματα για αυτόν.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 2.3 : στον παρόντα πίνακα οι προσδιορισμοί -όπως 'Αγιος, Ανατολικός, Βόρειος, Δυτικός, Νέος, Νότιος- (σε οποιοδήποτε γένος) βρίσκονται πίσω από το όνομα της χώρας ή περιοχής.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 2.4 : στον πίνακα που ακολουθεί οι "άγιοι", οι "αγίες", τα ονόματά τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα ονόματα των χωρών ή περιοχών που δεν περιέχουν "άγιους" στο όνομά τους αφέθηκαν αμετάφραστα (διατηρήθηκαν τα τοπικά τους ονόματα).}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 2.5 : επειδή ο πίνακας αυτός περιέχει 3 στήλες τα "νησιά" και το "νησί" θα γίνουν -όπου χρειαστεί- Να & Νι αντίστοιχα, για να εξοικονομηθεί χώρος.}


ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 3.1 : στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται παλαιές ονομασίες χωρών μόνον για ιστορικούς λόγους.}


ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 4.1 : ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία : οι κωδικοί του ISO προέρχονται όχι από την Αγγλική ονομασία, αλλά από την τοπική. Ορισμένες δε, τοπικές ονομασίες, έχουν "επιβληθεί" και στα Αγγλικά. Σημειώστε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι κωδικοί του ISO θα μπορούσαν να προέρχονταν τόσο από τα Αγγλικά όσο και από την τοπική γλώσσα.}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 4.2 : όπως είναι φανερό, υπάρχουν όχι και λίγες γλώσσες από τις οποίες προέρχονται οι κωδικοί του ISO, γιατί να μην γίνει κάτι αντίστοιχο και για την Ελλάδα; Σημειώστε ότι τόσο οι αλλαγές στους κωδικούς, όσο και οι αλλαγές επίσημων ονομασιών δεν είναι κάτι το σπάνιο στον ISO. Σημειώστε επίσης ότι έγιναν δεκτές προτάσεις από γλώσσες που μιλιούνται από λιγότερα άτομα από ότι τα Ελληνικά όπως λ.χ. τα Εσθονικά, τα Νορβηγικά και τα Δανικά.}

{Ακολουθούν οι προτάσεις μου για την Ελλάδα, τόσο ως διεθνές όνομα όσο και ως κωδικοί δύο και τριών γραμμάτων (υπενθυμίζεται ότι ο ISO εκτός από κωδικούς δύο γραμμάτων, έχει και κωδικούς τριών γραμμάτων καθώς κωδικούς αριθμούς).}

Ελληνική σημαία κυματιστή (κίτρινη) {Σημείωση 4.4 : σε μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με άλλα κράτη τα οποία ενδεχομένως να επιδιώκουν το ίδιο πράγμα όπως λ.χ. με την Κύπρο.}


Για όσους επιθυμούν πλαίσια (frames)

Βέλος προς τα αριστερά
Προηγούμενη ιστοσελίδα
Βέλος προς τα δεξιά
Ακολουθούσα ιστοσελίδα
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (επόμενο τμήμα)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ενότητα της CCL)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας της εργασίας

Για όσους δεν επιθυμούν πλαίσια (frames)

Βέλος προς τα αριστερά
Προηγούμενη ιστοσελίδα
Βέλος προς τα δεξιά
Ακολουθούσα ιστοσελίδα
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (επόμενο τμήμα)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας (ενότητα της CCL)
Βέλος προς τα πάνω
Ιστοσελίδα αφετηρίας της εργασίας