Αν εντοπίζετε λάθη στα σημεία που σας αφορούν ....παρακαλούμε mail to: VasKo
    (active) ΙΣΧΥΟΥΣΑ Κατάσταση    Discussion List  

Α.Ε.Ι.

Domain T.E.I. Domain

Αν. Σχολή Καλών Τεχνών

  Αθήνας

....teiath.gr

Αριστοτέλειο Παν. Θεσ.

....auth.gr

Ηπείρου

....teiep.gr
Γεωπονικό Παν. Αθηνών ....aua.gr

Ηρακλείου

....teiher.gr

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

....duth.gr

Θεσσαλονίκης

....teithe.gr

Εθν. Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

....uoa.gr

Καλαμάτας

....teikal.gr

Εθν.  Μετσόβιο Πολυτεχνείο

....ntua.gr

Καβάλας

....teikav.edu.gr
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

....uion.edu.gr

Κοζάνης ....teikoz.gr

Οικονομικό Παν. Αθηνών

....aueb.gr

Λαμίας

....teilam.gr

Παν. Αιγαίου

....aegean.gr

Λάρισας

....teilar.gr

Παν. Θεσσαλίας

....uth.gr

Μεσολογγίου

....teimes.gr

Παν. Ιωαννίνων

....uoi.gr

Πάτρας

....teipat-gw.teipat.gr

Παν. Κρήτης

....uch.gr

Πειραιά

....teipir.gr

Παν. Μακεδονίας

....uom.gr

Σερρών

....teiser.gr

Παν. Πάτρας

....upatras.gr

Χαλκίδας

....teihal.gr

Παν. Πειραιά

....unipi.gr     
Πάντειον Παν.

....panteion.gr

   

Πολυτεχνείο Κρήτης

....ergasya.tuc.gr    

Χαροκόπειο Παν.

....hua.gr    

© Jan. 2000  PeLAB