ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ6.1 ΚΥΡΙΩΣ MENU
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ MENU "FILE"
LOAD
NEW
SAVE
SAVE TO
QUIT

6.2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ "EDIT"
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EDITOR
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

6.3 Η ΕΠΙΛΟΓΗ "RUN"
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

6.4 FORMAT ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗΣ