ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ5.1 MAC2TIFF

5.2 TIF2PCX

5.3 PCX2TIF

5.4 CONVERT

5.5 GRAPHCNV

5.6 DIG2CVE

5.7 TIF2CAT

5.8 CAT2TIF