ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΤΕΧΝΙΚΕΣ VECTOR4.1 ΑΡΧΕΙΑ VECTOR CVE

4.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CVE
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΗΜΕΙΑ
ΤΟΞΑ ΚΥΚΛΩΝ
ΤΟΞΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΟ

4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ G_EDITOR

4.4 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4.5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOUSE

4.6 MAIN ΜΕΝΟΥ
DRAWpoint
DRAWline
DRAWbox
DRAWcircle
DRAWarcCIRCLE
DRAWellips
DRAWarcELLIPS
MIRROR
REDRAW
UNDO

4.7 FILES MENU
LOAD
SAVE
SWAP 1:2
CLEARmain
SAVE AS cat< BR> PRINT scrn
STORY edit
STORY run
STORY save

4.8 LIBRARY MENU
BLOCK get
BLOCK put
SAVE cli
LOAD cli
FLIP X
FLIP Y
ZOOM

4.9 TEXT MENU
WRITE
HORIZ. / VERTICAL text
SIZE

4.10 SEGMENT. MENU
DEL. shape
DEL. block
1->2 shape
1->2 block
SWAP 1:2
SHOW/mixed
REDRAW
NEXT segm.

4.11 more... MENU
STATUS
SHOW/mixed
GRID ON/OFF
SOLID, DOTTED, CENTER, DASHED line

4.12 ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΙΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ VECTOR CVE
ΑΡΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ CLI
ΑΡΧΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ RASTER CAT
ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

4.13 ΠΩΣ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

4.14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ