ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΕΙΚΟΝΕΣ RASTER3.1 EΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SCRDATA.EXE

3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ VIDEO RAM .
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ CGA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ MCGA

3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SCREEN CAPTURE

3.4 FORMAT ΑΡΧΕΙΩΝ CAPTURE

3.5 ΠΡΟΓΡAΜΜΑ SHOWPICT.EXE

3.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SHOWPACK.EXE

3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SHOWCAPT.EXE

3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GETBLOCK.EXE
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΟΨΙΜ0 BLOCK
ΣΩΣΙΜΟ BLOCK

3.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDITBYTE.EXE

3.10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LASERPRN.EXE


cument_Title_here