Εγγραφές με Σπουδαστική Τεχνική Υποστήριξη
Α. Γούλας, Λ. Μπουριάζου, Κ. Ευθυμιάδης, Κ. Στολάκης, A. Αλεξανδρής, Α. Σταμούλη