ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ανανεώσεις Εγγραφών  για το  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξαμ. 2016-17

μέσω του SECR
Ημερομηνία Έναρξης Εγγραφών: Δευτέρα 03-10-2016
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών: Πέμπτη 06-10-2016

-----------------------------------------------------------------------

max ώρες δηλουμένων μαθημάτων 36 ώρες ( τυπικό εξάμηνο + οφειλόμενα μικρότερου εξαμήνου )


ΕΝΗΜΕΡΩTHTA του συστήματος GKEL