ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ανανεώσεις Εγγραφών  για το  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξαμ. 2014-15

Από Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 έως και Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2014

24ωρη Λειτουργία - μέσω internet (gkel.teipir.gr)

μπορείτε να διορθώνετε τη Δήλωσή σας χωρίς περιορισμούς

-----------------------------------------------------------------------

max ώρες δηλουμένων μαθημάτων 36 ώρες ( τυπικό εξάμηνο + οφειλόμενα μικρότερου εξαμήνου )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013