ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ανανεώσεις Εγγραφών  για το  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξαμ. 2013-14

Από Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 έως και Σαββάτο 19 Οκτωβρίου 2013

24ωρη Λειτουργία - μέσω internet (gkel.teipir.gr)

μπορείτε να διορθώνετε τη Δήλωσή σας χωρίς περιορισμούς

-----------------------------------------------------------------------

max ώρες δηλωθέντων μαθημάτων 35 ώρες ( τυπικό εξάμηνο + οφειλόμενα μικρότερου εξαμήνου )