ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ανανεώσεις Εγγραφών  για το  ΕΑΡΙΝΟ Εξαμ. 2015-16

μέσω του SECR
Ημερομηνία Έναρξης Εγγραφών: Πέμπτη 25-02-2016
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών: Δευτέρα 29-02-2016

-----------------------------------------------------------------------

max ώρες δηλουμένων μαθημάτων 36 ώρες ( τυπικό εξάμηνο + οφειλόμενα μικρότερου εξαμήνου )


ΕΝΗΜΕΡΩTHTA του συστήματος GKEL