ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ανανεώσεις Εγγραφών  για το  ΕΑΡΙΝΟ Εξαμ. 2014-15

μέσω του SECR
Ημερομηνία Έναρξης Εγγραφών: Δευτέρα 02-03 -2015
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών: Κυριακή 08-03-2015

-----------------------------------------------------------------------

max ώρες δηλουμένων μαθημάτων 36 ώρες ( τυπικό εξάμηνο + οφειλόμενα μικρότερου εξαμήνου )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013


ΕΝΗΜΕΡΩTHTA του συστήματος GKEL