Όνομα : Μαυρομάτης Γεώργιος
Ηλικία : 22 ετών
-> : Σπουδαστής του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηματών
του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ


Όνομα : Μπασδέκης Στέργιος
Ηλικία : 22 ετών
-> : Σπουδαστής του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηματών
του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ


Navigator